Παθήσεις Κεφαλής & Τραχήλου

Σιαλολιθίαση

Τι είναι και πώς διαγιγνώσκεται η σιαλολιθίαση; Σιαλολιθίαση είναι το οξύ επώδυνο οίδημα μειζόνων σιελογόνων αδένων, ειδικά του υπογνάθιου, το οποίο μπορεί να είναι υποτροπιάζον. Συνήθως, συμβαίνει επίταση των συμπτωμάτων κατά τη μάσηση. Το οίδημα μπορεί να βελτιώνεται μετά από περίπου μία ώρα. Πολύ συχνά υπάρχει ιστορικό ξηροστομίας. Πάντα πρέπει να γίνεται ενδελεχής ψηλάφηση του […]

Πολύποδας λάρυγγα

Ο πολύποδας λάρυγγα συνήθως ξεκινά δευτεροπαθώς μετά από έναν οξύ τραυματισμό στις φωνητικές χορδές, εξαιτίας φωνητικής κατάχρησης. Αυτή οδηγεί σε υποβλεννογόνιο αιμορραγία και η αποδόμηση του αιματώματος προκαλεί φλεγμονή και ίνωση. Ιστολογική εξέταση συνήθως δείχνει επικαθίσεις αιμοσιδηρίνης και σιδήρου μέσα στην επιφανειακή στιβάδα των φωνητικών χορδών. Αποτελεί μια καλοήθη βλάβη των φωνητικών χορδών. Μπορείτε να […]

Κομβία φωνητικών χορδών

Κομβία φωνητικών χορδών ή φωνητικά κομβία ή κάλοι φωνητικών χορδών: είναι καλοήθης φωνοτραυματική πάθηση των φωνητικών χορδών. Τα φωνητικά κομβία ξεκινούν και αυτά μετά από ένα τραύμα στις φωνητικές χορδές σαν αποτέλεσμα κακής χρήσης της φωνής η οποία προκαλεί εκτεταμένη δόνηση του βλεννογόνου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα διαταραχή της βασικής μεμβράνης μετά από διατμητικές δυνάμεις […]

Οίδημα Reinke

Διάγνωση Το οίδημα Reinke εμφανίζει πολύ ισχυρή συσχέτιση με το κάπνισμα, τη βαριά κατάχρηση της φωνής, αλλά και τον υποθυρεοειδισμό. Είναι διάχυτο πολυποειδές οίδημα στις φωνητικές χορδές. Συνήθως αμφοτερόπλευρα. Γενικά Μολονότι ο ακριβής μηχανισμός του τραυματισμού δεν έχει πλήρως αποσαφηνιστεί υπάρχει πολύ στενή συσχέτιση με το κάπνισμα του τσιγάρου. Υπάρχουν ελάχιστα να διαχωρίσουν την διαταραχή […]

Σύνδρομο Eagle

Σύνδρομο Eagle. Αλλιώς σύνδρομο μακράς βελονοειδούς Σημεία και συμπτώματα Το σύνδρομο αφορά σε συμπτώματα τα οποία προκαλούνται στον ασθενή, λόγω εκσεσημασμένης αύξησης του μήκους ενός ανατομικού μορίου που υπάρχει φυσιολογικά στον ανθρώπινο τράχηλο και λέγεται βελονοειδής απόφυση. Όταν η απόφυση αυτή μακραίνει ως ανατομική παραλλαγή προκαλεί κυρίως άλγος, λόγω πίεσης ευαίσθητων δομών που υπάρχουν στον […]

Καλοήθεις παθήσεις σιελογόνων αδένων

Γενικά Οι σιελογόνοι αδένες αποτελούνται από τους δύο παρωτιδικούς , δύο υπογνάθιους , δύο κυρίως υπογλώσσιους αδένες και έναν μεγάλο αριθμό ελασσόνων σιελογόνων αδένων. Όλοι μαζί παράγουν ορώδεις, βλεννώδεις εκκρίσεις ή μικτές. Οι καλοήθεις παθήσεις σιελογόνων αδένων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως φλεγμονώδεις και μη φλεγμονώδεις. Κυρίως αφορούν στην παρωτίδα και λιγότερο συχνά στον υπογνάθιο και […]

Καλοήθεις όγκοι σιελογόνων αδένων

Πόσο συχνοί είναι οι καλοήθεις όγκοι σιελογόνων αδένων; Το 64–80% των όγκων συμβαίνουν στην παρωτίδα, το 7–15% στον υπογνάθιο και το < 1% στον υπογλώσσιο αδένα. Το 54–80% όλων των όγκων είναι καλοήθεις όγκοι σιελογόνων. Οι υπόλοιποι είναι κακοήθεις. Η πιο συχνή δεκαετία εμφανίσεις όγκων σιελογόνων αδένων είναι η έκτη προς έβδομη. Πρόκειται για ανώδυνες […]

Καλοήθεις παθήσεις λάρυγγα

Ποιες είναι καλοήθεις παθήσεις λάρυγγα; Στις αλλοιώσεις αυτές ανήκει μια ποικιλία ασθενειών οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν βράγχος φωνής και χειροτέρευση του επιπέδου ποιότητας ζωής του ασθενούς. Κυρίως καλοήθεις παθήσεις λάρυγγα αφορούν σε άτομα που χρησιμοποιούν τη φωνή τους επαγγελματικά, όπως τραγουδιστές, δασκάλους, καθηγητές, ηθοποιούς και δικηγόρους. Στο κεφάλαιο αυτό δε θα αναφέρουμε κακοήθειες. Κάθε […]

12
ΩΡΛ - Ωτορινολαρυγγολόγος logo
Google Rating
4.7
Facebook Rating
5.0