Σπάνιες Παθήσεις

Ασθενής με αναφερόμενη δυσκαταποσία

Συμπτώματα Ασθενής ♀ 54 ετών προσήλθε στο ιατρείο παραπονούμενη για άλγος τραχήλου κατά την κατάποση, καθώς και αίσθημα ξένου σώματος.  Τα συμπτώματα άρχονταν από έτους, με έξαρση τις τελευταίες 3 ημέρες.  Το άλγος χαρακτηριστικά ήταν νυγμώδες, επίμονο ως προς τη συχνότητά του, σταθερής εντάσεως και μάλιστα τέτοιας, ώστε να προκαλεί αϋπνία στην ασθενή. Επίσης, το […]

Ασθενής με αναφερόμενες εμβοές

Συμπτώματα Γυναίκα 34 ετών προσήλθε στο ιατρείο με αναφερόμενη διαταραχή στην ακοή και βουητό από 2 ημερών. Αδυνατούσε να περιγράψει με ακρίβεια το αίσθημα αυτής της διαταραχής, η οποία όμως δε συνοδευόταν σε καμία περίπτωση με απώλεια της ακοής. Την προηγουμένη της επισκέψεώς της, λόγω αυτού του αισθήματος εμβοών (όπως το περιέγραφε) προσπάθησε να ανακουφιστεί […]

ΩΡΛ - Ωτορινολαρυγγολόγος logo
Google Rating
4.7
Facebook Rating
5.0