Αιμάτωμα στο διάφραγμα και απόστημα ρινικού διαφράγματος

Το αιμάτωμα στο διάφραγμα είναι συλλογή αίματος  (το απόστημα είναι συλλογή πύου) στο χόνδρινο ή οστέινο τμήμα του διαφράγματος και του βλεννοπεριχόνδριου ή βλεννοπεριόστεου αντίστοιχα, που τα επικαλύπτει. Παρατηρούνται σπάνια, αλλά μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές επιπλοκές (ακόμη και ενδοκράνιες), εάν δεν αντιμετωπιστούν ορθά. Είναι πιο συχνά σε παιδιά, από ότι σε ενήλικες.

Απόστημα στο διάφραγμα

Αιμάτωμα στο διάφραγμα

Πως προκαλείται το αιμάτωμα στο διάφραγμα;

Προκαλείται από

Αιμάτωμα στο διάφραγμα συμβαίνει λιγότερο συχνά μετά από δοθιήνα της ρινικής βαλβίδας, ενώ σπάνια μπορεί να προκληθεί από ιγμορίτιδα, γρίπη και οδοντικές φλεγμονές. Σπανιότατα, μπορεί να επέλθει και αυτόματα σε περίπτωση ανοσοανεπάρκειας (πχ HIV, σακχαρώδης διαβήτης ή σαρκοείδωση).

Συμπτώματα

 • Ρινική απόφραξη σε όλους σχεδόν τους ασθενείς,
 • Συμπτώματα φλεγμονής: όπως άλγος αλλά και πυρετός (όχι πάντα).
 • Μηνιγγισμός, θόλωση διανοίας σε ενδοκράνιες επιπλοκές.
Διάγνωση
 • Ιστορικό.
 • Πρόσθια ρινοσκόπηση και ενδοσκόπηση μύτης.
 • Αξονική τομογραφία σε περίπτωση αποστήματος, όταν ειδικά υπάρχει υποψία ενδοκράνιων επιπλοκών.
Επιπλοκές
 • Καταστροφή χόνδρινου σκελετού της μύτης που συνήθως οδηγεί σε εφιππιοειδή μύτη.
 • Ενδοκράνιες επιπλοκές: μηνιγγίτιδα, εγκεφαλικό απόστημα, υπαραχνοειδές εμπύημα και θρόμβωση σηραγγώδους κόλπου.
 • Σε βρεφική ή παιδική ηλικία: δυσμορφία λόγω διαταραχής της ανάπτυξης της μύτης και της άνω γνάθου.
Αντιμετώπιση
 • Αναρρόφηση με βελόνη: συχνά αυτή επιβεβαιώνει τη διάγνωση, ανακουφίζει τον ασθενή και προσφέρει υλικό για καλλιέργεια.
 • Σχάση του αιματώματος ή του τυχόν αποστήματος, ακολούθως τοποθέτηση παροχέτευσης και πωματισμός της μύτης.
 • Ευρέως φάσματος αντιβιοτική θεραπεία, προσαρμοσμένη βέβαια ανάλογα τα αποτελέσματα της καλλιέργειας.

Πλιούτας Ιωάννης MD PhD FEB ORL-HNS

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

25ης Μαρτίου κ Θράκης 87.    Πετρούπολη.

Τηλέφωνο ιατρείου:   2114116011