Συνήθως, ένα παιδί μπορεί να τοποθετήσει πολύ εύκολα ένα ξένο σώμα στο αυτί .

Τι μπορεί να είναι ένα ξένο σώμα στο αυτί;

 • Βαμβάκι,
 • έντομα,
 • χάντρες,
 • χαρτί,
 • πλαστελίνη,
 • μπαταρίες,
 • γόμες,
 • μικροί καρποί.
Τι συμπτώματα προκαλεί;
 • Συχνά, είναι ασυμπτωματικό.
 • Συμπτώματα φλεγμονής ή διάτρησης του τυμπανικού υμένα.
 • Βαρηκοΐα
 • Βήχα
 • Θόρυβο (αν είναι ζωντανό έντομο).
 • Κνησμό.
 • Αιμορραγία.
 • Ίλιγγο και νυσταγμό (σε τραυματισμό του μέσου ή έσω ωτός).
Πως αντιμετωπίζεται;

Η θεραπεία εξαρτάται από τη φύση του ξένου σώματος, την εντόπισή του, ακόμη και από τη διάθεση του ασθενούς να συνεργαστεί. Στα μικρά παιδιά συνιστάται μέθη ή νάρκωση.

Αν είναι:

 • Ζωντανό έντομο: αυτό πρέπει να θανατωθεί με λάδι ή αλκοόλ.
 • Μαλακό αντικείμενο ή νεκρό έντομο: αφαιρείται με λαβίδα Hartmann ή Crocodile.
 • Οργανικό ξένο σώμα: δε γίνεται έκπλυση γιατί μπορεί να φουσκώσει.
 • Μπαταρία: δε γίνεται έκπλυση λόγω κινδύνου εκροής.
 • Σφαιρικό αντικείμενα: με έκπλυση ή άγκιστρο (hook)

Σε σπάνιες περιπτώσεις, απαιτείται χειρουργική αφαίρεση του αντικειμένου με ενδοωτιαία ή οπισθοωτιαία προσπέλαση. Πάντα, συστήνεται παρακολούθηση μετά την αφαίρεση, κυρίως αν έχει τραυματιστεί ο έξω ακουστικός πόρος. Εάν το ξένο σώμα που έχει αφαιρεθεί είναι μπαταρία συστήνεται ενστάλαξη αντιβιοτικών σταγόνων με κορτικοστεροειδές.

Ακολουθεί βίντεο από αφαίρεση εντόμου (αράχνης) από αυτί στο ιατρείο.