Συμπτώματα

Ασθενής ♀ 54 ετών προσήλθε στο ιατρείο παραπονούμενη για άλγος τραχήλου κατά την κατάποση, καθώς και αίσθημα ξένου σώματος.  Τα συμπτώματα άρχονταν από έτους, με έξαρση τις τελευταίες 3 ημέρες.  Το άλγος χαρακτηριστικά ήταν νυγμώδες, επίμονο ως προς τη συχνότητά του, σταθερής εντάσεως και μάλιστα τέτοιας, ώστε να προκαλεί αϋπνία στην ασθενή. Επίσης, το άλγος αυτό επιτεινόταν με την καταποτικές και τις κινήσεις της κεφαλής.

Κλινική εξέταση

Η ασθενής ήταν απύρετη, χωρίς οιαδήποτε σημεία φλεγμονής, σε επισκόπηση ή ψηλάφηση. Συγκεκριμένα, κατά την επισκόπηση δεν είχε ανταλγική θέση της κεφαλής.
Στοματοφάρυγγας: ουδέν το ίδιον, πλην εικόνας αμυγδαλεκτομής.
Τυμπανικοί υμένες – ρίς: ουδέν το ίδιον.
Κατά την ψηλάφηση του τραχήλου, όμως, ευρέθη εντοπισμένο άλγος του αριστερού ημίσεος τραχήλου, που επιτεινόταν με την πίεση.

Η ενδοσκόπηση του λάρυγγα με εύκαμπτο ενδοσκόπιο που εκτελέστηκε προς αποκλεισμό παθήσεων του ρινοφάρυγγα, στοματοφάρυγγα και κατώτερου φάρυγγα ήταν αρνητική (χωρίς ιδιαίτερα ευρήματα δηλαδή).

Διαφορική διάγνωση

Η διαφορική διάγνωση τέτοιων συμπτωμάτων είναι πολλαπλή και περιλαμβάνει:

  • Αμυγδαλίτιδα – φαρυγγίτιδα
  • Γλωσσική αμυγδαλίτιδα
  • Επιγλωττίτιδα
  • Απόστημα τραχήλου
  • Νεοπλασία τραχήλου
  • Αμυγδαλόλιθος
  • Ξένο σώμα
  • Σύνδρομο βελονοϋοειδούς συνδέσμου
  • Μακρά βελονοειδής
  • Νευραλγία γλωσσοφαρυγγικού νεύρου
Περαιτέρω διαγνωστική διερεύνηση

Έγινε διαστοματικά ψηλάφηση με το δείκτη του αριστερού αμυγδαλικού βόθρου, η οποία προκάλεσε επίταση του άλγους και ψηλάφηση μορφώματος πίσω από τον αμυγδαλικό βόθρο (όπως είπαμε η αμυγδαλή είχε αφαιρεθεί παλαιότερα).

Απεικόνιση

Λόγω του ευρήματος αυτού με την ψηλάφηση του αμυγδαλικού βόθρου, κρίθηκε σκόπιμος ο απεικονιστικός έλεγχος του τραχήλου και συγκεκριμένα παραγγέλθηκε αρχικά πλαγία ακτινογραφία τραχήλου προς ανάδειξη της βελονοειδούς αποφύσεως.  Η εμφάνιση της ακτινογραφίας δικαίωσε τον ιατρό, καθώς ανεδείχθη μακρά βελονοειδής απόφυση και ετέθη η διάγνωση του Συνδρόμου μακράς βελονοειδούς (αλλιώς λέγεται και Σύνδρομο Eagle). Συγκεκριμένα, στις δύο ακόλουθες λήψεις φαίνεται μια μακρά βελονοειδής απόφυση να εκφύεται από το κρανίο στο βελονομαστοειδικό τρήμα και συνεχίζοντας προς τον τράχηλο να φτάνει έως πίσω από την αμυγδαλή.

Ακολούθως, παραθέτουμε εντυπωσιακές εικόνες από ανασύσταση της μαγνητικής τομογραφίας που έκανε η ασθενής σε τρισδιάστατες εικόνες με το σύστημα Osirix της Apple.

Εν συνεχεία παραθέτουμε ένα ακόμη περιστατικό του ιατρείου, το πιο πρόσφατο, στο οποίο η ανασύσταση της ψηφιακής είκονας της αξονικής, αποκαλύπτει μια πολύ εντυπωσιακή εικόνα.

Το σύνδρομο Eagle αναλύεται περαιτέρω σε ειδική θέση στο menu “Παθήσεις κεφαλής και τραχήλου”.

Πλιούτας Ιωάννης MD PhD FEB ORL-HNS

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

25ης Μαρτίου κ Θράκης 87.  Πετρούπολη.

Τηλέφωνο ιατρείου:  2114116011