Τι είναι τα οστεώματα και τι οι εξοστώσεις;

Τα οστεώματα είναι καλοήθη οστικά νεοπλάσματα. Οι εξοστώσεις είναι σκληρές, οστέινες περιοχές ευρείας βάσης. Οι εξοστώσεις σχηματίζονται από αντιδραστική δημιουργία οστού και έχουν συσχετισθεί με θερμικό ερεθισμό. Τόσο τα οστεώματα, όσο και οι εξοστώσεις ξεκινούν από το οστέινο τμήμα του έξω ακουστικού πόρου. Στις περισσότερες των περιπτώσεων δε χρειάζεται ιατρική παρέμβαση.

Αξονική με εξοστώσεις

Αξονική τομογραφία με εξοστώσεις

εξοστώσεις

Εξοστώσεις

Πως γίνεται η διάγνωση;

Τι συμπτώματα προκαλούν;

Τα οστεώματα είναι συνήθως μονήρη και παρουσιάζονται με παρόμοια ευρήματα των εξοστώσεων. Διαφέρουν ιστολογικά από τις εξοστώσεις στο ότι είναι μισχωτά και μπορεί να έχουν έναν αγγειακό πυρήνα. Οι περισσότερες εξοστώσεις είναι ασυμπτωματικές, ενώ μπορεί σπάνια να προκαλέσουν αποκλεισμό του πόρου όταν αυξηθούν πάρα πολύ και παρεμποδίζουν τη φυσιολογική κάθαρση από το βύσμα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι βαρηκοΐα αγωγής.

Εξοστώσεις ενδοσκοπική εικόνα-exostoses

Εξοστώσεις ενδοσκοπική εικόνα

 

Αξονική τομογραφία με οστέωμα

Αξονική τομογραφία με οστέωμα

Ειδικές δοκιμασίες

Η εκτίμηση της ακοής είναι πολύ χρήσιμη για να καθοριστεί το αν υπάρχει ή όχι βαρηκοΐα αγωγής. Αυτή μπορεί να σχετίζεται με τη συσσώρευση βύσματος μέσα από τα οστεώματα και εξοστώσεις.

Πρόληψη

Αποφυγή έκθεσης στο κρύο νερό μπορεί να προλαμβάνει το σχηματισμό εξόστωσης.

Πως διακρίνουμε τα οστεώματα από τις εξοστώσεις;

Το πιο δύσκολο στην περίπτωση αυτή είναι ο διαχωρισμός των δύο οντοτήτων μεταξύ τους. Η κυριότερη διαφορά είναι πως το οστέωμα είναι μισχωτό, ενώ η εξόστωση έχει ευρεία βάση.

Θεραπεία

Εάν απαιτηθεί χειρουργική παρέμβαση αυτή θα γίνει μέσω του έξω ακουστικού πόρου ή οπισθοωτιαίως. Αυτό θα εξαρτηθεί από το μέγεθος που έχουν τα οστεώματα και εξοστώσεις. Πολύ σπουδαία υπενθύμιση για το χειρουργό είναι να έχει στείλει προεγχειρητικά αξονική λιθοειδούς, ώστε να καθορίσει το εάν μια εξόστωση περιλαμβάνει ή εκτείνεται έως την περιοχή του τυμπανικού δακτυλίου. Αυτή η γνώση είναι πάρα πολύ σπουδαία για την προετοιμασία της χειρουργικής επέμβασης.

  • Bumsted RM. Auricular malignant neoplasms: when is chemotherapy necessary Arch Otolaryngol. 1981:107(11):721. (Prospective study of Mohs versus conventional excision of auricular neoplasms in adequately defining tumor-free margins.) [PMID: 7073593]
  • Mohs F, Larson P, Iriondol M. Micrographic surgery for the microscopically controlled excision of carcinoma of the external ear. J Am Acad Dermatol. 1988;19(4):729. (A 97.1% 5-year cure rate in a series of 1213 basal cell carcinomas and a 92.3% rate in a series of 871 cases of squamous cell carcinoma.) [PMID: 3053805]
  • O’Brien CJ, Petersen-Schaefer K, Stevens GN et al. Adjuvant radiotherapy following neck dissection and parotidectomy for metastatic melanoma. Head Neck. 1997;19:589. (Improved control of metastatic malignant melanoma observed with adjuvant radiotherapy, yet no statistical significance was achieved.) [PMID: 9323147]
  • Wolf DJ, Zittelli JA. Surgical margins for basal cell carcinoma. Arch Dermatol. 1987;123:340. (This article reports on a study of 117 patients with BCC excision using Mohs micrographic surgery to assess minimal margins of excision beyond visible borders.) [PMID: 3813602]

Πλιούτας Ιωάννης MD PhD FEB ORL-HNS

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών