Τι είναι το διάφραγμα μύτης;

Είναι ένας διαχωριστικός σχηματισμός μέσα στη μύτη ο οποίος την χωρίζει σε δεξιά και σε αριστερή ρινική θαλάμη. Αποτελείται μπροστά από χόνδρο και προς τα πίσω από οστό, ενώ αυτά επικαλύπτονται από το περιχόνδριο και τον βλεννογόνο. Όταν το διάφραγμα είναι στραβό, προφανώς η μύτη δυσλειτουργεί και ο ασθενής αισθάνεται συνέχεια πως έχει μπουκωμένη μύτη.

Ο χόνδρος που κυρίως μας απασχολεί είναι ο τετράπλευρος χόνδρος του διαφράγματος, που φαίνεται στο παρακάτω σχέδιό μας.

Ο χόνδρος του διαφράγματος

Ο τετράπλευρος χόνδρος του διαφράγματος (σχέδιο ανατομίας του κου Πλιούτα)

Τι συμπτώματα προκαλεί το στραβό διάφραγμα μύτης;

Πολλοί είναι οι ασθενείς που αισθάνονται συνεχώς τη μύτη τους βουλωμένη. Η συχνότερη πάθηση που προκαλεί δυσχέρεια ρινικής αναπνοής είναι το στραβό διάφραγμα.  Η σκολίωση του διαφράγματος, όπως λέγεται, απασχολεί πολλούς ασθενείς κυρίως κατά τον ύπνο και την ανάπαυση.

Έχω συνέχεια βουλωμένη μύτη.

Πότε πρέπει να κάνω επέμβαση στο διάφραγμα?

Απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει ένας ασθενής σε επέμβαση διαφράγματος είναι όχι μόνον να είναι αυτό σκολιό (στραβό). Πρέπει αποδεδειγμένα να είναι αυτό υπεύθυνο για τη ρινική δυσχέρεια που βιώνει ο ασθενής.

Γι’ αυτό εκτελούμε δύο δοκιμασίες:

 1. Ενδοσκόπηση της μύτης με άκαμπτο ενδοσκόπιο. Το ενδοσκόπιο εισέρχεται στη μύτη του ασθενούς και ο γιατρός μπορεί να δει όλη την ανατομία της μύτης. Συγκεκριμένα, μπορεί να βρει όλες τις παθολογίες τις μύτης, εάν υπάρχει δηλαδή στραβο διαφραγμα, concha bullosa ή διόγκωση στις ρινικες κογχες. Η ενδοσκόπηση επιτρέπει καταγραφή σε βίντεο. Με το βίντεο αυτό γίνεται σωστότερα η προετοιμασία της χειρουργικής ομάδας πριν την επέμβαση, αλλά βέβαια και η σύγκριση της εικόνας του ασθενούς πριν και μετά την επέμβαση
 2. Μέτρηση της λειτουργίας με ειδική μάσκα μέτρησης. Αργότερα θα γίνει σύγκριση των δύο μετρήσεων πριν και μετά την επέμβαση.

Ακόμη όμως και στην περίπτωση που είναι πράγματι στραβό το διάφραγμα και η μέτρηση  της ρινικής ροής είναι διαταραγμένη, δεν είναι επιτακτική η ανάγκη της επέμβασης. Η ρινική αναπνοή δεν είναι θέμα του ΩΡΛ, αλλά θέμα του ασθενή. Ο ασθενής με λίγα λόγια είναι αυτός που θέτει την ένδειξη της επέμβασης. Ο ρόλος του ΩΡΛ είναι μόνον ένας: να εξασφαλίσει στον πάσχοντα εάν το διάφραγμά του είναι τόσο πολύ σκολιό ώστε εάν το διορθώσει να δει τεράστια βελτίωση στην αναπνοή του αλλά και να αποκλείσει άλλες αιτίες δυσχέρειας ρινικής αναπνοής.

Στις πρώτες εικόνες βλέπουμε τη μύτη ενός ασθενούς με στραβό διάφραγμα μύτης (δεξιά κ αριστερά).

Στραβό διάφραγμα

Σκολίωση διαφράγματος δεξιά

Στραβό διάφραγμα

Στραβό διάφραγμα αριστερά

Οι εικόνες που ακολουθούν είναι μια εβδομάδα ακριβώς μετά από την επέμβαση.

Στραβό διάφραγμα μετά την επέμβαση

Σκολίωση διαφράγματος δεξιά μετά την επέμβαση

Διάφραγμα αριστερά μετά από επέμβαση

Στραβό διάφραγμα αριστερά μετά την επέμβαση

Προετοιμασία για χειρουργική επέμβαση.

 • Την προηγούμενη ημέρα από το χειρουργείο γίνεται ο απαραίτητος προεγχειρητικός έλεγχος (εξετάσεις αίματος, εξέταση αναισθησιολόγου, ακτινογραφία θώρακος και καρδιολογική εκτίμηση).
 • Ο ασθενής πρέπει να παραμείνει νηστικός για 6-8 ώρες πριν από το χειρουργείο.
 • Συζητήστε όλα τα τακτικά φάρμακα που παίρνετε και ο γιατρός σας θα σας συμβουλεύσει σχετικά με αυτά που μπορείτε να συνεχίσετε και αυτά που πρέπει να σταματήσετε να παίρνετε πριν από τη χειρουργική επέμβαση.

Μόνο για γιατρούς

Πως γίνεται η επέμβαση στο διάφραγμα;

Όποια μέθοδο και αν επιλέξουμε, η έναρξη της επέμβασης για να γίνει ο ευθειασμός του ρινικού διαφράγματος είναι πάντα ίδια.

Αναλυτικά αναφέρουμε:

 • εκτελείται διήθηση αμφοτερόπλευρα στο διάφραγμα διαλύματος ξυλοκαΐνης με αδρεναλίνη.
 • με αργή και σταθερή πίεση στο χέρι του χειρουργού, ο βλεννογόνος και το περιχόνδριο πρέπει να αρχίζει να αλλάζει χρώμα (να ασπρίζει) και να διαπιστώνεται η αποκόλλησή του από τον υποκείμενο χόνδρο (εννοούμε πάντα τον τετράπλευρο χόνδρο). Αυτή είναι η μέθοδος του λεγόμενου υδροδιαχωρισμού και αποτελεί ένα από τα πιο σπουδαία τεχνικά τμήματα της επέμβασης.
 • ο κλασικός τρόπος με τον οποίο κάνουμε το διάφραγμα μύτης είναι μέσω μιας τομής στην αρχή του χόνδρου (τομή Cottle ή Killian) και η επέμβαση ξεκινά με αποκόλληση του βλεννοπεριχονδριακού κρημνού.
 • συνεχίζουμε με την αποκόλληση του βλεννοπεριοστικού κρημνού προς τα πίσω.
 • όταν η αποκόλληση έχει ολοκληρωθεί δεξιά και αριστερά ακολουθεί η αφαίρεση των σκολιών – στραβών τμημάτων.
 • επανατοποθετούμε τα τμήματα τα οποία δεν προκαλούν σκολίωση στο διάφραγμα και επαναφέρουμε τους εκατέρωθεν κρημνούς.
 • εκεί ίσως απαιτούνται διορθωτικές κινήσεις στην επέμβαση με αφαίρεση επιπλέον τμημάτων οστικών ή χόνδρινων.
 • ο κλασικός αυτός τρόπος επέμβασης στο στραβό διάφραγμα γίνεται με κάτοπτρο κεφαλής και ειδικά εργαλεία για τη διάνοιξη των ρωθώνων που λέγονται ρινοσκόπια.
Ανατομία διαφράγματος μύτης

Χόνδροι του διαφράγματος (σχέδιο ανατομίας του Κου Πλιούτα)

Ποια είναι η πιο σύγχρονη μέθοδος και πως ακριβώς γίνεται?

Το Ενδοσκοπικό διάφραγμα.

Εκτός από αυτόν όμως τον κλασικό τρόπο υπάρχουν και πιο σύγχρονες προσεγγίσεις, όπως αυτός της ενδοσκοπικής χειρουργικής. Η εγχείρηση αυτή δεν γίνεται με φως (κάτοπτρο) κεφαλής, αλλά ο χειρουργός εισέρχεται μέσω της αρχικής τομής με ένα άκαμπτο ενδοσκόπιο μύτης στο χειρουργικό πεδίο. Η συνέχεια είναι κατά κύριο λόγο κοινή με τον κλασικό τρόπο. Αποκολλούνται οι εκατέρωθεν κρημνοί, αποκαλύπτεται ο χόνδρος και το οστικό τμήμα του διαφράγματος και αφαιρούνται τα τμήματα που προκαλούν τη σκολίωση. Επανατοποθετούνται οι κρημνοί και ολοκληρώνεται η επέμβαση με συρραφή του κρημνού πάνω στο χόνδρο. Η φύση της επεμβάσεως είναι ακριβώς ίδια με τον κλασικό τρόπο. Τοποθετούμε συχνά νάρθηκες από Silastic, για να μην δημιουργηθούν συνέχειες ή συμφύσεις.

Η διαφορά στο ενδοσκοπικό διάφραγμα, ανάλογα με την κατάρτιση του χειρουργού, είναι:

 • η διαγνωστική ακρίβεια της ενδοσκοπικής μεθόδου
 • η ευχέρεια να λειτουργεί ο χειρουργός συνέχεια υπό μεγέθυνση
 • η διάκρισης της λεπτομέρειας ώστε να μπορούμε να διορθώνουμε σε βάθος και με μεγαλύτερη ακρίβεια τα επιμέρους στραβά τμήματα.
 • η ενδοσκοπική χειρουργική είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, ειδικά όταν το χειρουργείο στο διάφραγμα συνδυάζεται με καυτηριασμό κογχών ή με ενδοσκοπική κογχοπλαστική ή με concha bullosa.
 • με την ενδοσκοπική μέθοδο γίνεται επιμελής αιμόσταση, καθώς και συρραφή των κρημνών, με αποτέλεσμα να μην απαιτείται τοποθέτηση πωματισμού.

Το τελευταίο έχει δύο πλεονεκτήματα.

 • Το πρώτο είναι πως ο ασθενής μπορεί να έχει αρκετά καλή ρινική αναπνοή από το πρώτο κιόλας βράδυ του χειρουργείου.
 • Το δεύτερο είναι πως αποφεύγεται με τον τρόπο αυτό η αρκετά επίπονη αφαίρεση των πωματισμών την επόμενη μέρα του χειρουργείου.

Ακολουθεί βίντεο ενδοσκοπικής επέμβασης στο διάφραγμα της μύτης.

Μετά την επέμβαση

Την επόμενη μέρα του χειρουργείου η μύτη του ασθενούς καθαρίζεται προσεκτικά με αναρρόφηση. Συστήνεται άμεση έναρξη ρινοπλύσεων και τοποθέτηση ειδικής κρέμας, που προμηθεύεται από την κλινική μας. Η συχνότητα των ρινοπλύσεων εξαρτάται από την επιλογή του χειρουργού και την ευχέρεια του ασθενούς. Επίσης, συστήνεται αντιβιοτική αγωγή  διάρκειας περίπου μιας εβδομάδας και ο ασθενής εξέρχεται με οδηγίες από την κλινική.

Στην κλινική μας προτιμούμε πλύσεις με μεγάλο όγκο φυσιολογικού ορού και στα δύο ρουθούνια περίπου πέντε φορές την ημέρα. Μετά από κάθε πλύση ο ασθενής τοποθετεί στην άκρη των ρωθώνων ειδική κρέμα, που βοηθά στην επούλωση, την επαρκή ενυδάτωση της μύτης, καθώς και περιοχική και τοπική αντισηψία. Στη συνέχεια, ο ασθενής επανέρχεται ανά 4-5 ημέρες στο ιατρείο για περιποίηση της μύτης, καθώς και τον έλεγχο της μετεγχειρητικής πορείας.

Ποιο είναι το κόστος της επέμβασης;

Το κόστος ποικίλλει ανάλογα με

 • την επιλογή του νοσοκομείου
 • το επίπεδο ιδιωτικής ασφάλισης υγείας
 • την ύπαρξη ή όχι δημόσιας ασφάλειας

Όπως σε όλες τις  επεμβάσεις, παρέχεται μια πλήρης εξήγηση του κόστους του χειρουργείου για να σας βοηθήσουμε στην απόφασή σας να προχωρήσετε.

Αποτελέσματα – Αναπνεύστε ελεύθερα.

Η διασφάλιση από τον ΩΡΛ πως όλα πήγαν καλά στην εγχείρηση ήταν κάποτε αρκετή. Στη νέα εποχή προφανώς αυτό δεν είναι αρκετό. Ο ασθενής οφείλει και δικαιούται να γνωρίζει τι έγινε μέσα στην επέμβαση, και κυρίως πως είναι το διαφραγμα του μετά. Η διαπίστωση των αποτελεσμάτων της επέμβασης γίνεται με τρεις κυρίως τρόπους.

 1. Ο πρώτος και ο σπουδαιότερος είναι φυσικά το υποκειμενικό αίσθημα του ασθενούς της βελτίωσης της ρινικής του λειτουργίας, ιδιαίτερα κατά την κατάκλιση και τον ύπνο.
 2. Ο δεύτερος τρόπος είναι αντικειμενικός και αφορά στη βελτίωση κατά τη δοκιμασία μέτρησης της ρινικής ροής με ειδική μάσκα, σε σχέση φυσικά με την μέτρηση που είχε γίνει πριν από το χειρουργείο.
 3. Ο τρίτος και πιο εντυπωσιακός είναι η σύγκριση των δύο ενδοσκοπικών εικόνων. Σύγκριση δηλαδή της ενδοσκόπησης πριν και μετά την επέμβαση στο διάφραγμα.  Έτσι  διαπιστώνεται η μεγάλη αλλαγή και βελτίωση στη βατότητα και τη λειτουργία της ρινικής οδού.