Τι είναι τα κομβία φωνητικών χορδών ή αλλιώς κάλοι στις φωνητικές χορδές;

Φωνητικά κομβία ή κάλοι ή κομβία φωνητικών χορδών είναι καλοήθης φωνοτραυματική πάθηση των φωνητικών χορδών. Οι ασθενείς συνήθως προσέρχονται με βραχνάδα στον ΩΡΛ, αλλά και εύκολη κόπωση στη φωνή τους. Τα φωνητικά κομβία προκαλούνται μετά από ένα τραύμα στις φωνητικές χορδές σαν αποτέλεσμα κακής χρήσης της φωνής η οποία προκαλεί εκτεταμένη δόνηση του βλεννογόνου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα διαταραχή της βασικής μεμβράνης μετά από διατμητικές δυνάμεις κατά τη δόνηση και οι οποίες συμβαίνουν στην περιοχή της μεγαλύτερης δόνησης, κυρίως δηλαδή στην περιοχή του ορίου του πρόσθιου και του μέσου τριτημορίου της φωνητικής χορδής. Συνήθως συναντάται σε παιδιά και σε ενήλικες που χρησιμοποιούν τη φωνή τους επαγγελματικά. Πολύ συχνό είναι το ιστορικό κατάχρησης της φωνής.

Πως γίνεται η διάγνωση στα φωνητικά κομβία;

Η διάγνωση γίνεται πάντα με ενδοσκόπηση λάρυγγα με εύκαμπτο ή άκαμπτο ενδοσκόπιο. Στο ιατρείο μας η ενδοσκόπηση γίνεται με εύκαμπτο βιντεοενδοσκόπιο της Olympus. Τα κομβία εμφανίζονται ως αμφοτερόπλευρα, λευκωπά επάρματα στη σύνδεση του πρόσθιου με το μέσο τριτημόριο των φωνητικών χορδών.

Κάλοι φωνητικών χορδών.

Κομβία φωνητικών χορδών – ενδοσκόπηση με βιντεοενδοσκόπιο.

Σε ποιους εμφανίζονται πιο συχνά;

Πρόκειται για την πιο συχνή αιτία επίμονης δυσφωνίας (βραχνάδα) στα παιδιά. Είναι επίσης μια πολύ συχνή αιτία διαταραχής της φωνής και κυρίως της ποιότητας της φωνής σε ενήλικες που χρησιμοποιούν τη φωνή τους επαγγελματικά. Ιδιαίτερα αφορά σε τραγουδιστές, ιερείς, ψάλτες, δασκάλους και καθηγητές.

Κλινικά ευρήματα

Η εξέταση γίνεται με εύκαμπτο ή άκαμπτο ενδοσκόπιο και αναδεικνύει την παρουσία μικρών καθαρά καθορισμένων φωνητικών επαρμάτων. Αυτά τα επάρματα είναι σαφώς διαχωρισμένα από τη φυσιολογική φωνητική χορδή, καθώς είναι περισσότερο λευκά γενικά αμφοτερόπλευρα και το πιο συχνό τμήμα των φωνητικών χορδών που καταλαμβάνουν είναι το όριο πρόσθιου με μέσου τριτημορίου των φωνητικών χορδών.

Πως θεραπεύονται τα κομβία φωνητικών χορδών;

Λογοθεραπεία

Η πρωταρχική θεραπεία της παθολογίας αυτής είναι η λογοθεραπεία. Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της θεραπείας τόσο στα μικρά παιδιά, όσο και στους ενήλικες. Η αρχική καταγραφή σε βίντεο της ενδοσκόπησης προσφέρει πολύ καλό έλεγχο της πορείας της θεραπείας, καθώς σε διαδοχικές ενδοσκοπήσεις φαίνεται ξεκάθαρα η βελτίωση της εικόνας των κομβίων.

Μικρολαρυγγοσκόπηση

Η μικρολαρυγγοσκόπηση είναι επέμβαση υπό γενική αναισθησία και πρέπει να εκτελείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • όταν η διάγνωση είναι ύποπτη σε ένα παιδί, αλλά η ηλικία και η συμμόρφωση του παιδιού ή των γονέων εμποδίζει την κλινική εξέταση,
  • σε ενήλικες όταν απαιτείται η χειρουργική εκτομή τους
  • όταν η διάγνωση δεν είναι ξεκάθαρη.
Πως αφαιρούνται κατά την μικρολαρυγγοσκόπηση.

Συνήθως χρησιμοποιούνται μικροεργαλεία, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθούν και άλλες τεχνικές όπως το pulsed CO2 laser.

Benninger MS. Microdissection or microspot CO2 laser for limited vocal fold benign lesions: a prospective randomized trial. Laryngoscope. 2000;110:1. (Study establishing the efficacy of the CO2 laser in the treatment of superficial benign vocal fold lesions.) laser in the treatment of superficial benign vocal fold lesions.) [PMID: 10678578]

Πλιούτας Ιωάννης MD PhD FEB ORL-HNS

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

25ης Μαρτίου κ Θράκης 87.  Πετρούπολη.

Τηλέφωνο ιατρείου:  2114116011