Τι ακριβώς είναι το ωταιμάτωμα;

Πρόκειται για συλλογή αίματος μεταξύ χόνδρου – περιχονδρίου, συνήθως στην έξω επιφάνεια του πτερυγίου του αυτιού. Αυτό κυρίως είναι επικίνδυνο για την υγεία του αυτιού καθώς προκαλεί στέρηση του χόνδρου από την αιμάτωσή του που προέρχεται από το περιχόνδριο. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να προκληθεί άσηπτη νέκρωση,  απορρόφηση του χόνδρου, παραμόρφωση δίκην κουνουπιδιού (cauliflower ear). Σε σπάνιες περιπτώσεις το ωταιμάτωμα μπορεί να επιμολυνθεί, με αποτέλεσμα περιχονδρίτιδα ή ακόμη και νέκρωση του χόνδρου.

Χαρακτηριστική εικόνα

ωταιμάτωμα

ωταιμάτωμα

Ποια είναι η θεραπεία;
  • Το πρώτο βήμα πάντα είναι η παροχέτευση με βελόνα. Ιδίως σε περιπτώσεις που το ωταιμάτωμα είναι μικρό, αυτό και μόνο αρκεί για τη θεραπεία. Εάν είναι μεγαλύτερο θα χρειαστεί χειρουργική σχάση.
  • Μετά από την παροχέτευση γίνεται πιεστική περίδεση.
  • Ακολούθως τοποθετούνται κυλινδρικά τολύπια ή φύλλα σιλικόνης στο σκαφοειδές βοθρίο.
  • Πάντα χορηγείται αντιβιοτική αγωγή για τον κίνδυνο επιμόλυνσης.

Πλιούτας Ιωάννης MD PhD FEB ORL-HNS

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών