Οι ενδοτυμπανικές επεμβάσεις γίνονται για χορήγηση φαρμάκων στο χώρο του μέσου ωτός Ο χώρος αυτός βρίσκεται πίσω από την τυμπανική μεμβράνη.

Κυρίως, εκτελούνται για χορήγηση κορτιζόνης σε περιπτώσεις αιφνίδιας βαρηκοΐας. Επίσης, μπορεί να χορηγηθεί γενταμυκίνη σε περιπτώσεις προχωρημένης νόσου Meniere.

Ακολουθεί βιντεοενδοσκόπηση μιας εκ των ενδοτυμπανικών επεμβάσεων που γίνονται στο ιατρείο μας.