Ο παρακάτω αλγόριθμος τηρείται σε όλους τους ασθενείς στο ιατρείο μας.

Ο αλγόριθμος των εμβοών εξαρτάται από τη φύση των εμβοών.

Μη σφύζουσες εμβοές

  • Ημερομηνία
  • Ονοματεπώνυμο
  • Ηλικία          Φύλο

Χρόνος έναρξης
Πιθανό εκλυτικό αίτιο (θόρυβος, ιογενής λοίμωξη, κρανιοεγκεφαλική κάκωση)
Συνοδά νευροωτολογικά συμπτώματα: Υπερακουσία Φωνοφοβία Ίλιγγος
Εντόπιση: Μονόπλευρη Αμφοτερόπλευρη
Συνεχείς Διαλείπουσες
Σύνθεση: κουδούνισμα βουητό σφύριγμα ρόγχος
Ένταση:

  • μόνο σε ησυχία
  • μονίμως αλλά μπορεί να μασκάρεται σε μέτρια θορυβώδες περιβάλλον
  • εξακολουθεί σε θορυβώδες περιβάλλον.

Ενόχληση που προκαλεί: VAS 1-10
Συχνότητα
Ιστορικό νευροωτολογικών συμπτωμάτων
Συμπτώματα κατάθλιψης, άγχους, αϋπνίας, αδυναμίας συγκέντρωσης
Οικογενειακό ιστορικό
Επάγγελμα
Συνήθειες
Κατανάλωση καφέ νικοτίνης

Κλινική εξέταση:

Ωτοσκόπηση
Ακοόγραμμα
Τυμπανόγραμμα
Reflex
Acoustic reflex decay
ABR
ECochG
ENG
ΤΕΟΕ DPOA

Απεικονιστικός έλεγχος

MRI
CT

Εργαστηριακός έλεγχος

Γενική αίματος
Chol, HDL LDL TGL
GLU
ΤΚΕ
ANA RF
T3 T4 TSH FT3 FT4
FTA

Σφύζουσες εμβοές

  • Ημερομηνία:
  • Ονοματεπώνυμο:

Αρτηριακές / φλεβικές:
Υποκειμενικές / αντικειμενικές / μη αγγειακές:
Χρόνος έναρξης:
Οξεία ή σταδιακή εμφάνιση:
Διάρκεια επεισοδίων:
Συνοδά ακοολογικά συμπτώματα:
Απώλεια ακοής:
Αίσθημα πληρότητα; ωτός:
Ίλιγγος :
Κεφαλαλγία:
Οπτικές διαταραχές:
Οπισθοβολβικό άλγος:
Διπλωπία:
Προδιαθεσικοί παράγοντες για αθηροσκλήρωση:

Κλινική εξέταση

Ωτοσκόπηση:
Εξέταση κεφαλής / τραχήλου:
Μαλθακή υπερώα:
Ακρόαση:
Ύπαρξη μεμονωμένου φυσήματος στην περιοχή του διχασμού της καρωτίδος:
Επίδραση ήπιας πίεσης στην έσω σφαγίτιδα:
Νευρολογική εξέταση:
Ακοόγραμμα:
Ακοόγραμμα μετά από πίεση της έσω σφαγίτιδος:
Ακοομετρία αντίστασης:

ε/ε

γενική αίματος
θυρεοειδικές ορμόνες
λιπίδια
Glu

Απεικονιστικός έλεγχος

Triplex
CTA
ΜΡΙ / ΜΡV

Πλιούτας Ιωάννης MD PhD FEB ORL-HNS

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

25ης Μαρτίου κ Θράκης 87.    Πετρούπολη.

Τηλέφωνο ιατρείου:   2114116011